Hellenistic

Mga tsart ng Hellenistic horoscope.

Horoscope, Western, Hellenistic, Horoscope chart, simbolo 'I' na may mga salitang Holographically (Degro). Ang tsart ay matatagpuan sa simula ng tsart na may dalawang tuldok na nakaturo pababa, ang unang mga tuldok na nakaturo at ang ikaapat na tuldok ay tumuturo pababa.